DATA SISWA TP. 2016-2017

Berikut Data Siswa SMK DARUL MUSYAWAROH, Jurusan TKJ (Teknik Komputer dan Jaringan) dan TSM (Teknik Sepeda Motor)

Tahun Pelajaran 2016-2017


NO NIS

1 297
TKJ Achmad Irfan Maulana
2 298
TKJ Ahmad Khoirul Saputra
3 299
TKJ Ahmad Syaifudin
4 300
TKJ Aliya
5 301
TKJ Antoni Ahkmad Dirja
6 302
TKJ Ayunda Aan Safitri
7 303
TKJ Danik Zaimatun Nikmah
8 304
TKJ Dewi Noor Setianingrum
9 305
TKJ Febi Eriyanto
10 306
TKJ Evita Nayan Sari
11 307
TKJ Finka Erawati
12 308
TKJ Isnaini Nur Rohmah
13 309
TKJ Istiqomah
14 310
TKJ Khurin Lailatul Maulidah
15 311
TKJ Muhammad Usulah Junaidi
16 312
TKJ Najwa Sholihah
17 313
TKJ Rahma Febriayuningtiyas
18 314
TKJ Rini Asfiyah
19 315
TKJ Rissa Affiyana
20 316
TKJ Shinta Ayu Faradila
21 317
TKJ Siti Arifatun Khasanah
22 318
TKJ Syafi'ul Huda
23 319
TKJ Wahyu Safitri Styowati
24 320
TKJ Zakiyatun Nafsi
25 321
TKJ Zumrotun Khasanah

TSM


26 322
TSM Abdul Kharis Khoirun Ni'am
27 323
TSM Adika Ilham Gemilang
28 324
TSM Agung Gunawan
29 325
TSM Ahmad
30 326
TSM Ahmad Abdul Sokheh
31 327
TSM Ahmad Ridwan
32 328
TSM Ahmat Ronianto
33 329
TSM Amin Prasetyo
34 330
TSM Andre Wibowo
35 331
TSM Anton Ahcmad David
36 332
TSM Dicky Wijayanto
37 333
TSM Dimas Adi Saputro
38 334
TSM Eli Winarko
39 335
TSM Feldi Anggara
40 336
TSM Jeki Zuliyansyah
41 337
TSM Jodi Wahyuda Said
42 338
TSM Muhammad Hilal
43 339
TSM Muhammad Ivon Izul Khan
44 340
TSM Muhammad Latif
45 341
TSM Muhibul Ikhwan
46 342
TSM Muhibul Ikhsan
47 343
TSM Nur Faiz Saputra
48 344
TSM Puput Adi Zuliya Putra
49 345
TSM Wahyu Wibowo

346
TSM MOHAMMAD ZAINUDDIN